woman meditating

Różnica pomiędzy medytacją, modlitwą i wizualizacją

Medytacja to siła woli – ma na celu wyciszenie umysłu i zatrzymanie wewnętrznego dialogu.

Wizualizacja to siła emocjonalna – wykorzystuje wszystkie zmysły i angażuje aktywnie umysł i myślenie.

Modlitwa to siła psychiczna – jest narzędziem magii i wymaga skupienia.

Urzeczywistnienie naszych pragnień i marzeń wymaga działania na różne sposoby. Tymi sposobami mogą być: medytacja, wizualizacja określonych sytuacji lub modlitwa do określonych bóstw i obiektów wierzeń. Niektóre książki odnoszą się do tych praktyk zamiennie, podczas gdy tradycje kulturowe wyznaczają między nimi wyraźne granice. Tradycyjny buddysta nie uważałby medytacji poprzedzającej rytuał zaklęcia za „prawdziwą” medytację, tak jak pobożny katolik byłby przerażony pomysłem na użycie modlitwy w czasie pogańskiego rytuału. Jaka jest zatem różnica pomiędzy medytacją, modlitwą i wizualizacją?

Medytacja ma na celu uspokojenie umysłu

Medytacja jest najbardziej wyrazistą praktyką. To stabilizowanie umysłu poprzez skupienie go na konkretnym punkcie (np. oddechu, mantrze, przestrzeni w ciele, obrazie); technika ta wspiera naszą intencję wejścia w głąb siebie, do naszego najgłębszego źródła świadomości.

Medytacja nie jest wewnętrznym dialogiem; jest to wewnętrzne skupienie, które trenuje nasz umysł, aby był spokojny i łączył się z głębszą świadomością.

Chociaż termin „medytacja” jest często używany zamiennie z „kontemplacją”, różnice między nimi są bardzo wyraźne. Kontemplacja jest aktem refleksji na jakiś temat, przemyśleniem, które ma na celu poprowadzić ku mądrości i wiedzy. Kiedy ludzie mówią: „Pomedytuję nad tym”, naprawdę mają na myśli rozważenie problemu w nadziei na znalezienie rozwiązania.

Medytacja to coś innego. Medytacja zaczyna się od koncentracji – celowego użycia skupienia uwagi wystarczająco długo, aby osiągnąć stan, jakby byśmy byli wchłonięci. Absorpcja oznacza, że ​​granica między obserwatorem a obiektem znika, a obserwator i przedmiot stają się jednym. Kiedy następuje to zaabsorbowanie, wszelkie myślenie ustaje, ponieważ cała uwaga została skupiona pojedynczo na przedmiocie medytacji. Można to osiągnąć nawet poprzez wsłuchiwanie się w tykanie zegara.

Kontemplacja, jako słowo określające myślenie, jest używana niepoprawnie. Natomiast medytacja jest aktywnym stanem niemyślenia.

Ostatecznie medytacja i wszystkie praktyki medytacyjne mają na celu przede wszystkim wyciszenie umysłu. Zatrzymanie wewnętrznego dialogu jest kluczową zasadą w prawie wszystkich praktykach medytacyjnych. Skuteczna praktyka medytacyjna powinna wyciszyć wewnętrzne głosy umysłu. Rezultatem jest zwiększona klarowność umysłu, silniejsza i dłuższa koncentracja uwagi oraz głębokie uczucie spokoju, pogody ducha i zrównoważenia.

Modlitwa jest przeciwieństwem medytacji

Chociaż wizualnie nie ma większej różnicy pomiędzy osobą modląca się a kimś, kto medytuje, te dwie praktyki są diametralnie przeciwstawne. Medytacja ma na celu oczyszczenie umysłu ze wszystkich myśli, podczas gdy modlitwa aktywnie angażuje myślenie w celu komunikacji z bóstwem lub wyższym ja.

Modlitwa to po prostu zwracanie się mentalnie w jakimś kierunku.

Modlitwy jest znacznie bardziej elastyczna niż medytacja. Typowe formy modlitwy obejmują recytację Pisma Świętego lub swobodny dialog z wyższą mocą. Praktyki różnią się w zależności od wyznania, a nawet mogą różnić się w zależności od osoby. Modlitwy mogą być skomplikowane lub proste, jako część rytuału lub tworzone i praktykowane samodzielnie.

Sprawdź też: Trening siłowy nie przynosi efektów? Oto powody.

Najstarszym rodzajem modlitwy jest pieśń, czyli hipnotyczne powtarzanie hymnów i mantr. Chociaż rezultaty intonowania mogą wydawać się podobne do medytacji, to powtarzające się fragment pieśni również uspokoją umysł, dając klarowność i spokój, ale intencja jest zasadniczo inna. Celem śpiewu i pieśni jest przemawianie bezpośrednio do siły wyższej za pomocą słów lub wyrażeń, które są uważane za z natury magiczne. Te magiczne słowa są używane, by oddać cześć bogom, poprosić o pomoc lub wzmocnienie wiary.

Modlitwa o oczyszczenie umysłu

Tam, gdzie uważa się, że słowa modlitwy mają moc samą w sobie, granica między modlitwą a magią zostaje zatarta. Granica między modlitwą a medytacją jest wyraźna: modlitwa jest aktywnym myśleniem, podczas gdy medytacja jest aktywnym nie-myśleniem. Natomiast nie może być takiego rozgraniczenia między modlitwą a magią.

Modlitwa jest rodzajem magii. Kluczową różnicą jest intencja. Jeśli modlitwa jest w intencji zmian na naszą korzyść lub wywarcie jakiegokolwiek wpływu na otaczający świat, wtedy modlitwa jest aktem magicznym. Ale jeśli modlitwa jest po prostu wyrazem wdzięczności lub błogosławieństwa bez innych zamierzonych rezultatów, jest to tylko modlitwa.

Modlitwa w kontekście magicznym koncentruje się na emocjach, a nie na myśleniu. Modlitwa nie oznacza tutaj proszenia o pomoc czy wyrażania wdzięczności, ale wyrażanie pewnych emocji pod wpływem intencji.

man praying on his knees

Wizualizacja wymaga wysiłku umysłu

Wizualizacja to generowanie lub obserwowanie serii obrazów, wizualne tworzenie nowej rzeczywistości i próba jej doświadczenia.

Wiele ambitnych celów wymaga koncentracji na pożądanym rezultacie i wizualizacji siebie cieszącego się sukcesem. Jednak pełne skupienie i koncentracja mogą wymagać odpowiedniej sesji medytacyjnej, aby oczyścić umysł z niewłaściwych myśli, które mogą negatywnie wpłynąć na proces wizualizacji. Dlatego medytacja w celu oczyszczenia umysłu przed jakąkolwiek pracą rytualną jest najlepszą praktyką.

Wizualizacja, którą wykonujesz nad świecą, kiedy to wyobrażasz sobie sukces używając jednocześnie swojego zaklęcia, jest bliższa modlitwie niż medytacji, ponieważ angażuje aktywne myślenie. Chociaż wizualizacja ma podobieństwa do modlitwy, istnieją różnice.

Modlitwa dotyczy komunikowania się z mocą wyższą, a w kontekście magicznym koncentruje się na emocjach, a nie na myśleniu. Modlitwa nie oznacza tutaj proszenia o pomoc czy wyrażania wdzięczności, ale wyrażanie pewnych emocji pod wpływem intencji. Wizualizacja jest pozbawiona intencji.

Kolejną różnicą między wizualizacją a modlitwą jest to, że wizualizacja angażuje wszystkie zmysły, a nie tylko skupia się na samych emocjach. Dlatego nie tylko powinieneś podczas wizualizacji intensywnie tworzyć wizji momentu, w którym spełnia się twoje pragnienie. Także powinieneś się skupić na zapachu, smaku i swoich reakcjach w tej wizualizowanej chwili, kiedy słyszysz nazwę swojego osiągnięcia. Na przykład, jeśli chcesz być lekarzem, to stwórz projekcje, w której ktoś się zwraca do ciebie „Panie doktorze”. Czy wywołuje to w tobie gęsią skórkę? Stąd reakcja emocjonalna rozkwita naturalnie. Tak więc podczas normalnej modlitwy możesz po prostu używać swojego wewnętrznego mentalnego głosu. Natomiast podczas wizualizacji i rytuału zaklęcia wykorzystuj wszystkie zmysły, aby „zanurzyć się” w uczuciu osiągniętego celu.

Medytacja, modlitwa i wizualizacja nie są terminami wymiennymi

Medytacja polega na skoncentrowaniu uwagi i oczyszczeniu umysłu ze wszystkich myśli. Modlitwa aktywnie angażuje proces myślenia, zamiast go wstrzymywać i wykorzystuje wewnętrzny głos. Wizualizacja wykorzystuje wszystkie zmysły do ​​natychmiastowego kultywowania emocji i nie ogranicza się tylko do wewnętrznego dialogu.

Medytację należy praktykować rygorystycznie, zgodnie z codziennym harmonogramem, aby uzyskać maksymalną skuteczność.

Modlitwę można również praktykować zgodnie z harmonogramem, ale jest ona na tyle elastyczna, że ​​można się w nią zaangażować spontanicznie.

Wizualizacja jest zwykle zarezerwowana dla określonego zamiaru i osiągnięcia określonego rezultatu.

Wizualizacja inwestuje siłę emocjonalną. Modlitwa inwestuje siłę psychiczną, chociaż czasami podczas modlitwy pojawiają się silne emocje, aktywując również pewną moc emocjonalną, ale nie tak bardzo, jak wizualizacja. A medytacja używa siły woli do przezwyciężenia siły psychicznej i emocjonalnej.

Teraz, gdy poznałeś już różnice między tymi technikami, możesz świadomie i mądrze je praktykować w konkretnym celu. Żadna nie jest ani lepsza, ani gorsza. Co więcej, wszystkie są niezwykle ważne na naszej życiowej ścieżce i wymagają praktyki, aby je opanować i wykorzystać w pełni ich moc. Wszystkie trzy techniki są równorzędnymi narzędziami, których możesz używać według własnego uznania.