ubezpiecznie na zycie

Ubezpieczenie na życie prezesa zarządu – dlaczego warto?

Pełnienie funkcji prezesa zarządu spółki to odpowiedzialna rola, która wiąże się z wieloma obowiązkami i prawami. Prezes jest osobą decyzyjną, która ma wpływ na wiele kwestii związanych z prawidłowym działaniem firmy. Jest jednak również tylko człowiekiem. I jak w przypadku każdego z nas narażony jest on na choroby, utratę zdrowia a nawet życia. Takie sytuacje trudne są nie tylko prywatnie, ale również mogą stanowić utrudnienie w działaniu przedsiębiorstwa. Dlatego też warto się przed nimi zabezpieczyć. W jaki sposób? Odpowiedzią jest ubezpieczenie na życie prezesa zarządu. Dlaczego warto zdecydować się na wykupienie takiej polisy? Spróbujmy odpowiedzieć na to pytanie.

Ochrona dla bliskich

Podstawową zaletą posiadania ubezpieczenia na życie – zarówno w przypadku prezesa zarządu, jak i innych osób jest fakt, że w przypadku śmierci lub choroby osoby bliskie nie pozostają bez środków finansowych, które niezbędne są do dalszego funkcjonowania. Prezesi zarządów bardzo często są osobami, które mają nie tylko duże dochody, ale również szereg zobowiązań. Posiadając polisę na życie można poczuć się pewniej – w razie wystąpienia nagłej, nieprzewidzianej sytuacji rodzina może liczyć na środki, które pozwolą im w spokoju uregulować wszystkie kwestie finansowe. Polisy na życie, takie jak te, które znajdziemy na stronie https://meritumubezpieczenia.eu/ pozwalają na dobór wariantu, który będzie stanowił najlepsze zabezpieczenie dla rodziny.

Zabezpieczenie interesów firmy

Ubezpieczenie na życie prezesa zarządu może również działać jako narzędzie zabezpieczające interesy samej firmy. W przypadku utraty prezesa, spowodowanej śmiercią lub poważną chorobą, firma może znaleźć się w trudnej sytuacji. Ubezpieczenie na życie może dostarczyć niezbędnych środków finansowych, aby pomóc w pokryciu kosztów związanych z reorganizacją zarządu, znalezieniem odpowiedniego następcy oraz utrzymaniem stabilności operacyjnej firmy. Posiadając środki z polisy firma nie musi działać pod wpływem presji co z kolei pozwala na opracowanie planu postępowania oraz znalezienie zastępcy prezesa, który będzie posiadał odpowiednie kompetencje i doświadczenie

Narzędzie kredytowe lub finansowe

Nie da się ukryć, że znaczna część spółek mimo tego, że odnosi sukcesy w swojej branży nadal korzysta z finansowania zewnętrznego, które umożliwia im rozwijanie działalności czy inwestycje. Zdolność kredytowa firmy nie zawsze jest jednak wystarczająca. Banki często oczekują dodatkowych zabezpieczeń, które mogłyby ją zwiększyć zdolność kredytową firmy i stanowić potwierdzenie, że spłata zobowiązań nie będzie zagrożona. Co więcej, wiele banków wręcz wymaga tego, by członkowie zarządu posiadali polisy na życie. Jest to bowiem jeden ze skutecznych sposobów na utrzymanie ciągłości działania firmy niezależnie od nieprzewidzianych wydarzeń.

Składki ubezpieczenia na życie członka zarządu to koszty podatkowe

To niezwykle istotna dla przedsiębiorstw informacja, która jest kolejnym dowodem na to, że ubezpieczenie na życia prezesa zarządu stanowić może koszt uzyskania przychodów, który jak wiadomo, możemy odliczyć od podatku. Informacja ta została potwierdzona przez Krajową Informację Skarbową. Przypomnijmy, że kosztami uzyskania przychodów są wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów. KIS potwierdziło, że polisa na życie dla członka lub prezesa zarządu może być zaliczana jako wydatek mający na celu zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów. Ubezpieczenie to zapewnia bowiem stabilizację działania firmy w momencie wystąpienia nieprzewidywanych sytuacji, takich jak np. wypadek podczas podróży służbowej.

Podsumowując, ubezpieczenie na życie prezesa zarządu może stanowić strategiczne narzędzie zarządzania ryzykiem, które może chronić zarówno rodzinę, jak i firmę przed nieoczekiwanymi sytuacjami. Warto pamiętać, że ubezpieczenie na życie to nie tylko koszt, ale inwestycja w stabilność finansową i przyszłość.