two couples walking in the park autumn leafs

Różnice między kobietą a mężczyzną

Płciowość jest podstawą ludzkiej tożsamości. Bycie kobietą lub mężczyzną bezpośrednio określa nas i definiuje poprzez przekaz i zachowanie. W poszukiwaniu podstawowych różnic między mężczyzną a kobietą można sięgnąć do wielu źródeł i przeanalizować je na wielu płaszczyznach. Wśród tylu różnic między płciami, są jednak trzy różnice, które mają największe praktyczne zastosowanie. Na dobra sprawę zrozumienie tych różnic między kobietą a mężczyzną podniosło jakość mojego związku. Różnica między kobietą a mężczyzną jest postrzegana z wielu perspektyw. Jednak są takie różnice, których zrozumienie pozwoli na udany związek lub współpracę. Podstawowa różnica między mężczyznami a kobietami tkwi w poszczególnych cechach fizycznych, psychicznych i duchowych.

Kluczowe różnice między kobietą a mężczyzną

Rozróżnienie między mężczyzną a kobietą jest bardzo realne i głęboko zakorzenione w naturze człowieka i fizjologii człowieka. Co więcej, badania wskazują, że ma ona charakter uniwersalny od kultury do kultury i znajduje wyraz w niemal każdej dziedzinie życia.

Sprawdź też: Tego mężczyźni nie lubią w kobietach

Idea ta ma oczywiście fundamentalne znaczenie dla biblijnego poglądu na ludzkość. W pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju powiedziano nam, że „Bóg stworzył człowieka na swój obraz; na obraz Boży go stworzył; stworzył mężczyznę i niewiastę ”(Rdz 1:27;). Wniosek jest jasny: rozróżnienie między płciami jest nie tylko podstawą ludzkiej natury, ale także wyjątkowo odzwierciedla boskość. W jakiś sposób, którego nie możemy w pełni pojąć, przedstawia nam widzialny obraz lub obraz niewidzialnego trójjedynego Stwórcy.

Mężczyźni cechują się zewnętrzną orientacją na życie

Mężczyzn cechuje:

 • odkrywczość
 • determinacja
 • oportunizm
 • ryzyko
 • inicjacja
 • aktywność
 • konkurencyjność
 • muszą wiedzieć, jaki jest następny krok

Odkrywczość

Każdy chłopiec i każdy mężczyzna jest na wyprawie. Odkrywa swoją tożsamość „tam” w świecie, w którym czuje, że jego większy cel i przeznaczenie leżą.

Determinacja

Mężczyzna jest zdecydowany „dostarczyć towar” albo „dokończyć dzieła”. Dlatego mężczyzna przywiązuje dużą wagę do tego, jakie ma umiejętności i czym zarządza. W ten sposób może upewnić się, że ma wszystko, czego potrzeba, aby osiągnąć cel lub wykonać zadanie.

Oportunizm

Mężczyzna jest sprawcą, albo przynajmniej chce być siłą sprawczą. W ostatecznym rozrachunku, jego uczucia dotyczące tego, co robi lub powodów, dla których to robi, są dla niego mniej ważne niż chęć i możliwość dokonania czegoś.

Ryzyko

Aby wykorzystać w pełni swoje możliwości oraz nadarzające się okazje, mężczyzna musi chcieć podejmować ryzyko. W związku z tym skłonność do przemyślanego i świadomego ryzyka ma fundamentalne znaczenie dla rozwoju męskiego charakteru.

Inicjator

Mężczyzna chce być postrzegany przez innych jako ktoś, kto ma chęć i umiejętność, aby „wzięcia byka za rogi”. Sami tez chcemy być tacy dla siebie, dlatego branie spraw w swoje ręce jest bardzo męskie. Dowodzenie i przywodzenie, choć niekoniecznie jest wyłącznie przywilejem męskim, jest jednak głębiej zakorzenione w naturze mężczyzn.

Aktywność

Aktywny i agresywny. Istnieje oczywisty związek między inicjacją a aktywną agresją. W świetle tego warto zauważyć, że mózg mężczyzny jest dwa i pół razy większy i bardziej aktywny w rejonach odpowiedzialnych za działanie i agresję, niż mózg kobiety.

Konkurencyjność

Mężczyźni chcą tego, co najlepsze i są gotowi poświęcić sporo energii i uwagi, aby dostać to, co najlepsze.

Musi wiedzieć, co będzie dalej

W przeciwieństwie do kobiety mężczyzna nie zatrzymuje się na dłużej i nie ma skłonności do „przytulania”, „delektowania się” znaczącymi doświadczeniami ani „zatrzymywania się” w danej chwili. Ogólnie rzecz biorąc, różnica między kobietą a mężczyzną polega również na tym, że mężczyzna chce zrobić swoje i przejść do następnej rzeczy albo etapu.

Kobiety cechują się wewnętrzną orientacją na życie

Kobiety cechuje:

 • intymność
 • wybiórczość
 • potrzeba bezpieczeństwa
 • skromność
 • opiekuńczość
 • komunikacja za pomocą słów
 • pragnie równości i uległości
 • wpływowość
 • nawiązywanie więzi

Intymność

Kobieta ceni intymność ponad działanie. Kobieta bardziej troszczy się o bycie niż działanie i zawsze racjonalizuje powód, dla którego jest w związku.

Wybiórczość

Kobieta bardziej niż mężczyzna ceni związki, jednak nie wchodzi w nie bezkrytycznie. Powoli wybiera i mądrze odbiera partnera, który spełni jej oczekiwania. Jest to zazwyczaj decyzja na zasadzie inwestycji dlugoterminowej.

Szuka bezpieczeństwa

Ponieważ jej orientacja jest wewnętrzna, skierowana ku związkom, pielęgnowaniu i „gniazdowaniu”, samica tego gatunku kładzie nacisk na bezpieczeństwo i ochronę. Kobieta w dużo większym stopniu niż mężczyzna ceni sobie cechy takie jak niezawodność, uczciwość i wiarygodność u potencjalnego partnera.

Skromność

Pewna siebie kobieta wie, że posiada coś bardzo cennego – siłę swojej kobiecości. Dlatego kobieta kieruje się wrodzonym pragnieniem jej ochrony. Skromność jest podstawą jej natury.

Opiekuńczość

Opiekuńcza i troskliwa, kobieta jest bardziej naturalnie skłonna do reagowania na strapionych, pomagania potrzebującym lub zranionym z natychmiastowym współczuciem i troską.

Używa słów

Mężczyźni rozmawiają, aby przekazać informacje lub pomysły. Kobiety mówią, aby przekazać uczucia i myśli. W rezultacie kobiety używają więcej słów niż mężczyźni. Dlatego trzeba się uodpornić na słowotok swojej pani.

Pragnie równości i uległości

Kobieta chce być równa mężczyźnie, ale jak to bywa z kobietami, na swoich zasadach. W głębi każdej kobiety jest potrzeba oparcia w partnerze i każda kobieta chce mieć w nim lidera, który ją też ochroni i w ogóle wymagania z kosmosu.

Wpływowość

Dzierży „miękką siłę”, która kształtuje ludzkość. Kobiety mogą wywierać wielki i subtelny wpływ na małżeństwo i relacje domowe. Fakt jest taki, że za prawie wszystkimi decyzjami stoją kobiety. Każda bowiem lubi kierować swoim mężem czy kochankiem, co ma szeroki oddźwięk w decyzjach politycznych i militarnych na najwyższych szczeblach.

Nawiązywanie więzi

Kobieta jest zaprogramowana przez naturę do nawiązywania więzi z innymi na wielu różnych płaszczyznach.

Fundamentalne różnice między kobietą a mężczyzną

Filozofowanie na temat różnic między kobietą i mężczyzną nie pomoże jednak zrozumieć tego świata. W moim odczuciu ważne jest, aby szczególnie mężczyźni zdali sobie sprawę z tego, czym różnią się od kobiet. Pomoże im to w dotarciu do wnętrza kobiet, które są dla nich bliskie. Ale przede wszystkim znając różnice między kobietą a mężczyzną, można łatwo zrozumieć oczekiwania obu stron. Jeśli jesteś mężczyzną w związku, to przede wszystkim zdaj sobie sprawę z tego, że …

Kobiety reagują w przeciwny sposób na zmęczenie, niż mężczyźni

Mężczyzna po pracy odpoczywa. Większość z mężczyzn siada przed telewizorem nie z lenistwa, lecz aby wyłączyć umysł i być, trwać w chwili. Mężczyzna po wykonanym obowiązku i kiedy zrobił już swoje, zajmuje się sobą. Kobiety mają odwrotnie. Kobiety energetyzuje dzień pełen wrażeń i gdy wracają po pracy do domu, nie zamierzają na tym poprzestać. U kobiet okres późnego popołudnia to czas generowania pomysłów i robienie zamieszania. Jak je uspokoić, to już indywidualna kwestia.

Kobiety oczekują, że mężczyźni będą czytać im w myślach

Czytanie w myślach kobiet nie jest trudne. Główną różnicą między kobietą a mężczyzną jest to, że kobieta zazwyczaj nie powie wprost, o co chodzi. Jak to jest wkurwiające, każdy wie. Mając tę świadomość, można łatwo dotrzeć do umysłu kobiety i sprostać jej oczekiwaniom. Większość technik manipulacji o to się właśnie opiera. Z tym że, dotarcie do drugiej osoby wymaga wysiłku. Mężczyźni różnią się od kobiet też tym, że każdy wysiłek dozują.

Kobiety interesuje cały obraz, a nie tylko poszczególne elementy

Jest to główna różnica miedzy kobietą a mężczyzną, przez którą randkowanie i zaciągnięcie kobiety do łóżka jest tak utrudnione. Mężczyźnie zwykle wystarczy bodziec. W ujęciu kobiet to właśnie czyni mężczyznę zwierzęciem. Natomiast kobiety utożsamiane są z czymś bardziej duchowym, bo zwracają uwagę na wszystko -i bodziec i otoczkę. Dlatego na randkach zwykło się zapalać świeczki, przyciemniać światła i włączać muzykę do relaksu. Dla kobiety liczy się cała gama doznań i tego właśnie oczekuje. Tutaj ważne będą różnice w temperamencie, jeśli ma do czegoś dojść. Kobiety różnią się w tej kwestii od mężczyzn. I nie dlatego, że kobiety są uduchowione a mężczyźni to zwierzęta. Jest w zasadzie na odwrót, jednak kobiety mierzą prawie wszystko na skali zaangażowania emocjonalnego, co czyni je mniej dojrzałymi psychologicznie od mężczyzn.